نخستین جشنواره ملی خلاقیت، نوآوری و کارآفرینی با مشارکت بانک ملی ایران

چهارشنبه 11 دی 1398 00:00:00

نخستین جشنواره ملی خلاقیت، نوآوری و کارآفرینی با مشارکت بانک ملی ایران و اداره کل آموزش و پرورش شهرستان های استان تهران برگزار می شود.
بانک ملی ایران در راستای عمل به مسئولیت های اجتماعی و با رویکرد توسعه دانش اقتصادی و بانکی کودکان و آینده سازان کشور، کانون جوانه ها را راه اندازی کرده و بر همین اساس نیز از نخستین جشنواره ملی خلاقیت، نوآوری و کارآفرینی حمایت می کند تا دانش آموزان خلاق بتوانند ایده های خود را جامه عمل بپوشانند.

این جشنواره با هدف شناسایی، پرورش و شکوفایی استعدادها و خلاقیت های دانش آموزان و ارزش بخشیدن به دستاوردهای علمی آنان، استفاده از ایده های ناب و ایجاد انگیزه و بستر مناسب برای ایده های خلاقانه دانش آموزان در محورهای مختلف علوم پایه، فنی و مهندسی و فناوری، علوم پزشکی و محیط زیست، بانکداری هوشمند، مسئولیت های اجتماعی، علوم انسانی، آفرینش های هنری، علوم رایانه و تجسم خلاق در سطح کشور برگزار می شود.

چاپ خبر | ارسال به دیگران
        Copyright © 2013 bmi, Inc. All rights reserved. تمامی حقوق این سايت متعلق به بانک ملی ایران می باشد. اینستاگرتم  آپارات  بله  Rss 2.0