اسامي برندگان مسابقه ده پرسش، پنج برنده

چهارشنبه 26 اردیبهشت 1397 00:00:00
برندگان مسابقه استاني در دو استان ايلام و همدان مشخص شدند. قرعه كشي مسابقه استاني ده پرسش، پنج برنده ويژه كاربران دو استان ايلام و همدان در بين كاربراني كه به هر ده سوال پاسخ صحيح داده بودند برگزار شد و برندگان اين مسابقه مشخص شدند. اسامي برندگان هر استان به تفكيك در جدول هاي ذيل آمده است.

فهرست برندگان آزمون استاني استان ايلام

رديف

نام و نام خانوادگي

شماره حساب

مبلغ

1

كيانا جليليان

0311814235007

1.000.000

2

سبحان محمدي

0224084223008

1.000.000

3

سارينا محمدي

0343597345006

500.000

4

احسان قنبري

0216994824002

500.000

5

آنيتا باسامي

0311050460009

500.000

 

فهرست برندگان آزمون استاني استان همدان

رديف

نام و نام خانوادگي

شماره حساب

مبلغ

1

مهشاد ملكيان راغب

0216829373001

1.000.000

2

آرتين رهبر

0209116798005

1.000.000

3

محمدمهراد ملكيان راغب

0347352519002

500.000

4

احمدرضا تركمان

0223795040006

500.000

5

ساجده مرادي ماهرو

0345800824004

500.000

 


چاپ خبر | ارسال به دیگران
        Copyright © 2013 bmi, Inc. All rights reserved. تمامی حقوق این سايت متعلق به بانک ملی ایران می باشد. اینستاگرتم  آپارات  بله  Rss 2.0