مسابقه ادبي نامه اي به معلم خوبم (ويژه اعضاي كانون جوانه ها)

سه شنبه 04 اردیبهشت 1397 00:00:00
براي معلم خود نامه اي بنويسيد

معلم خوب به ما درس زندگي مي آموزد . اوست كه به ما كمك مي كند مطالب دشوار كتاب ها را بهتر درك كنيم. خاطرات دوران مدرسه با معلم و هم شاگردي ها از آن خاطراتي است كه هرگز از ياد انسان پاك نمي شوند. هفته معلم در راه است. هفته اي كه به ما فرصت مي دهد از زحمات معلم هاي خود سپاسگزاري كنيم. كانون جوانه هاي بانك ملي ايران به همين مناسبت مسابقه نامه اي به معلم خوبم را براي كاربران 7 تا 18 سال برگزار مي نمايد. علاقمندان شركت در مسابقه مي توانند با نوشتن نامه اي به معلم، احساس قلبي خود را در نامه براي معلم شان شرح دهند و به همراه مشخصات كامل خود به آدرس ايميل كانون جوانه ها (kids@bmi.ir) ارسال كنند. مهلت ارسال نوشته ها از تاريخ چهارم تا دوازده ارديبهشت مي باشد. و پس از اين تاريخ برندگان از طريق داوري مشخص شده و نتيجه در سايت كانون جوانه ها قرار خواهد گرفت . برندگان مسابقه 12 نفر مي باشند و به هر اثر منتخب مبلغ دو ميليون ريال تعلق خواهد گرفت كه به حساب آرزوي آنها واريز خواهد شد .

چاپ خبر | ارسال به دیگران
        Copyright © 2013 bmi, Inc. All rights reserved. تمامی حقوق این سايت متعلق به بانک ملی ایران می باشد. اینستاگرتم  آپارات  بله  Rss 2.0