هفت بند و هفت سنگ و هفتاد قند(قسمت دوم)

شنبه 04 اسفند 1397 00:00:00

به همه دوست هایی که داستان زندگی مشهدی یعقوب و زنش سعیده خانم رو تو قسمت قبل دنبال کردند، توصیه می کنیم قسمت دوم این قصه رو از دست ندید. چون تو این قسمت که معلوم می شه خوابی که مشهدی یعقوب دیده تعبیر می شه و یا نه. داستان رو می تونید تو آدرس زیر بخونید.

قسمت دوم داستان

چاپ خبر | ارسال به دیگران
        Copyright © 2013 bmi, Inc. All rights reserved. تمامی حقوق این سايت متعلق به بانک ملی ایران می باشد. اینستاگرتم  آپارات  بله  Rss 2.0