چاپ کتاب جدید در کانون جوانه ها

دوشنبه 29 بهمن 1397 00:00:00

خبر خوشی داریم برای آن تعداد از دوستانی که بخش داستان های کانون جوانه ها را با علاقه دنبال می کنند. بانک ملی ایران که همیشه به فکر کودکان و نوجوانان ایران زمین است کتاب داستان "اسبی به نام شباهنگ" را به صورت کتاب چاپ نموده است. این داستان قبلا در سایت قرار داده شده است و دومین کتاب از مجموعه کتاب های کانون جوانه ها می باشد.

منتظر خبرهای خوب بعدی باشید.

چاپ خبر | ارسال به دیگران
        Copyright © 2013 bmi, Inc. All rights reserved. تمامی حقوق این سايت متعلق به بانک ملی ایران می باشد. اینستاگرتم  آپارات  بله  Rss 2.0