باز هم خبر خوب برای دوستداران قصه

دوشنبه 01 بهمن 1397 00:00:00
یک قصه جدید دوست های زیادی برای ما پیام فرستادند که خیلی از قصه های حاج ابراهیم و قصه محمد علی خوششون اومده. ما هم این ماه برای اون ها یک قصه تازه داریم که سعی کردیم مثل قصه مامان بزرگ ها و بابابزرگ ها شیرین و با مزه باشه. اولین قسمت قصه هفت بند و هفت سنگ و هفتاد قند رو می تونید از این آدرس بخونید.

چاپ خبر | ارسال به دیگران
        Copyright © 2013 bmi, Inc. All rights reserved. تمامی حقوق این سايت متعلق به بانک ملی ایران می باشد. اینستاگرتم  آپارات  بله  Rss 2.0