برندگان مسابقه ده پرسش، پنج جايزه

یکشنبه 25 آذر 1397 00:00:00
برندگان مسابقه استانی در استان های کردستان، قم، هرمزگان و خراسان جنوبی

قرعه كشي مسابقه استاني ده پرسش، پنج برنده ويژه كاربران چهار استان کردستان، خراسان جنوبی، قم و هرمزگان در بين كاربراني كه به هر ده سوال پاسخ صحيح داده بودند برگزار شد و برندگان اين مسابقه مشخص شدند. اسامي برندگان هر استان به تفكيك در جدول هاي ذيل آمده است.


فهرست برندگان استان کردستان 

ردیف

نام و نام خانوادگی

مبلغ

1

پرند   دین پژو

1.000.000 ریال

2

محمدرادین  بطی  

1.000.000 ریال

3

پردیس  دین پژو  

500.000 ریال

4

الینا   گلی  

500.000 ریال

5

فائزه   محمدیاری  

500.000 ریال


 

 

 

 

 

 

 

فهرست برندگان استان خراسان جنوبی

ردیف

نام و نام خانوادگی

مبلغ

1

سیدعلی        خراشادی زاده

1.000.000 ریال

2

سیده نسیم    اکبری

1.000.000 ریال

3

علی             حیدری  

500.000 ریال

4

سیدعلی        اکبری

500.000 ریال

5

هستی          سورگی

500.000 ریال

  

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست برندگان استان قم

ردیف

نام و نام خانوادگی

مبلغ

1

هانا سادات   منتظری پور

1.000.000 ریال

2

فاطمه         کریمی

1.000.000 ریال

3

حسین         فعلی

500.000 ریال

4

کوروش        بقایی

500.000 ریال

5

کوثر            نوروزنژاد فادی

500.000 ریال

 

 

 

 

 

 


 

فهرست برندگان استان هرمزگان

ردیف

نام و نام خانوادگی

مبلغ

1

مهشید        مسقطی

1.000.000 ریال

2

یاسین        معمارباشی

1.000.000 ریال

3

آراد           ضیائی

500.000 ریال

4

حبیبه        آشنا

500.000 ریال

5

اطهره         بهمنی پور

500.000 ریال


 

 

 
تمامی حقوق این سايت متعلق به بانک ملی ایران می باشد. <