مسابقه ده پرسش پنج جایزه

شنبه 03 آذر 1397 00:00:00
نوبت به کاربران استان های کردستان، قم، هرمزگان و خراسان جنوبی رسید

کاربران کانون جوانه ها در استان های کردستان، قم، هرمزگان و خراسان جنوبی می توانند از تاریخ سوم تا شانزدهم آذرماه در این مسابقه شرکت نموده و با پاسخ داده به ده پرسش، شانس برنده شدن در این مسابقه را داشته باشند.

 
تمامی حقوق این سايت متعلق به بانک ملی ایران می باشد. <