اسامي برندگان مسابقه ده پرسش، پنج جايزه

دوشنبه 28 آبان 1397 00:00:00
برندگان مسابقه آزمون استاني در چهار استان آذربایجان غربی، زنجان، گلستان و مرکزی مشخص شدند

قرعه كشي مسابقه استاني ده پرسش، پنج برنده ويژه كاربران چهار استان آذربایجان غربی، زنجان، گلستان و مرکزی در بين كاربراني كه به هر ده سوال پاسخ صحيح داده بودند برگزار شد و برندگان اين مسابقه مشخص شدند. اسامي برندگان هر استان به تفكيك در جدول هاي ذيل آمده است.

نام و نام خانوادگی

کد کاربری

مبلغ

استان

رها رجبی

1823880

1,000,000

ریال

زنجان

آرسام معروف خانی

201769

1,000,000

ریال

زنجان

سوفیا صفاریان

1672778

500,000

ریال

زنجان

علی غضنفریان مقدم

44363

500,000

ریال

زنجان

پناهی شهرزاد

1280468

500,000

ریال

زنجان

آیناز کریمی

216802

1,000,000

ریال

گلستان

فهام فندرسكي جز

6874

1,000,000

ریال

گلستان

مهدي شادكام

6778

500,000

ریال

گلستان

ستاره بیکی

8189

500,000

ریال

گلستان

مهلا آرتقی

3023

500,000

ریال

گلستان

بهراد زادشکویان

1835706

1,000,000

ریال

آذربایجان غربی

مائده عسکری

53289

1,000,000

ریال

آذربایجان غربی

آيدا معتمد

18723

500,000

ریال

آذربایجان غربی

امين احمدنژاد

252570

500,000

ریال

آذربایجان غربی

زهرا بيك زاده

19776

500,000

ریال

آذربایجان غربی

محمد جواد رضائی

856656

1,000,000

ریال

مرکزی

محمدهادی رضائی

1733951

1,000,000

ریال

مرکزی

زهرا هاشمی نسب

1681506

500,000

ریال

مرکزی

مائده رسولی

332632

500,000

ریال

مرکزی

محمد مهدي رسولي

57325

500,000

ریال

مرکزی

 

 
تمامی حقوق این سايت متعلق به بانک ملی ایران می باشد. <